AGENSI KORPORAT

Medicare Assistance dengan kerjasama Kongress Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam Malaysia (CUEPACS) telah memperkenalkan Program Kebajikan Khas buat Penjawat Awam.

Berikut merupakan Agensi Korporat yang telah bersama Medicare Assistance Sdn Bhd dan mencarum Program Takaful bagi pihak pekerja mereka: