PENCAPAIAN

1999

Medicare Assistance Sdn Bhd diiktiraf dan dilantik oleh CUEPACS sebagai wakil agensi takaful

1999

Program Takaful Penghospitalan dan Pembedahan CuepacsCare diperkenalkan dan diiktiraf sebagai Kad Medikal tertua di Malaysia

2001

Dianugerahkan Million Dollars Achievers 2000/2001 oleh AMI Insurans Berhad

2002

Pelancaran Program Takaful Kemalangan Diri CuepacsPA oleh YAB Dato’ Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi

2006

Menerima pengiktirafan dan penghargaan khas sempena The Significant Contributions During the 1st Half of 2006 oleh Commerce Assurance Berhad

2013

Dianugerahkan 2nd Place Top Group Business Producer Corporate Agency oleh Malaysian Takaful Association
di Takaful StarNite 2013

2015

Pelancaran Portal CUEPACS

2015

Dianugerahkan Champion Top Recruiter di Anugerah Takaful Cemerlang oleh Great Eastern Takaful Berhad

2015

Dianugerahkan Top Personal Producer oleh Great Eastern Life Assurance (Malaysia)
Berhad

2016

Dianugerahkan Top Group Business Producer Corporate Agency oleh Malaysian Takaful
Association di Takaful StarNite 2016

2016

Dianugerahkan 1st Runner-Up Top Group Business Producer Corporate Agency oleh Malaysian Takaful Association
di Takaful StarNite 2016

2016

Program Takaful CuepacsCare menerima penghargaan oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri
sempena HR Open Day 2016

2016

Menerima penghargaan
semasa Majlis Apresiasi Inovasi MPAJ 2016 oleh Majlis Perbandaran Ampang Jaya

2016

Menerima penghargaan sempena Hari Bersama Pelanggan Universiti Teknologi Malaysia Kuala Lumpur

2017

Menerima penghargaan
sempena Pameran Hari Pekerja Peringkat Kebangsaan 2017 oleh Kementerian Sumber Manusia

2017

Dianugerahkan Champion Top Group Business Producer Corporate Agency oleh Malaysian Takaful Association di
Takaful StarNite 2017

2017

Seramai 73,332 peserta telah mendapat manfaat rawatan hospital pakar swasta dengan jumlah tuntutan melebih RM210 juta

2017

Lebih 500,000 warga Penjawat Awam telah diberikan perlindungan

2018

Seramai 80,000 peserta telah mendapat manfaat rawatan hospital pakar swasta dengan jumlah tuntutan melebih RM240 juta

1999

Medicare Assistance Sdn Bhddiiktiraf dan dilantik oleh CUEPACS sebagai wakil agensi takaful

1999

Program Takaful Penghospitalan dan Pembedahan CuepacsCare diperkenalkan dan diiktiraf sebagai Kad Medikal tertua di Malaysia

2001

Dianugerahkan Million Dollars Achievers 2000/2001 oleh AMI Insurans Berhad

2002

Pelancaran Program Takaful Kemalangan Diri CuepacsPA oleh YAB Dato’ Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi

2006

Menerima pengiktirafan dan penghargaan khas sempena The Significant Contributions During the 1st Half of 2006 oleh Commerce Assurance Berhad

2013

Dianugerahkan 2nd Place Top Group Business Producer Corporate Agency oleh Malaysian Takaful Association di Takaful StarNite 2013

2015

Pelancaran Portal CUEPACS

2015

Dianugerahkan Champion Top Recruiter di Anugerah Takaful Cemerlang oleh Great Eastern Takaful Berhad

2015

Dianugerahkan Top Personal Producer oleh Great Eastern Life Assurance (Malaysia) Berhad

2016

Dianugerahkan Top Group Business Producer Corporate Agency oleh Malaysian Takaful
Association di Takaful StarNite 2016

2016

Dianugerahkan 1st Runner-Up
Top Group Business Producer
Corporate Agency oleh Malaysian Takaful Association
di Takaful StarNite 2016

2016

Program Takaful CuepacsCare
menerima penghargaan oleh
Kementerian Perdagangan
Antarabangsa dan Industri
sempena HR Open Day 2016

2016

Menerima penghargaan
semasa Majlis Apresiasi Inovasi MPAJ 2016 oleh Majlis Perbandaran Ampang Jaya

2016

Menerima penghargaan sempena Hari Bersama Pelanggan Universiti Teknologi Malaysia Kuala Lumpur

2017

Menerima penghargaan
sempena Pameran Hari Pekerja Peringkat Kebangsaan 2017 oleh Kementerian Sumber Manusia

2017

Dianugerahkan Champion Top Group Business Producer Corporate Agency oleh Malaysian Takaful Association di Takaful StarNite 2017

2017

Seramai 73,332 peserta telah mendapat manfaat rawatan
hospital pakar swasta dengan jumlah tuntutan melebih RM210 juta

2017

Lebih 500,000 warga Penjawat Awam telah diberikan perlindungan

2018

Seramai 80,000 peserta telah mendapat manfaat rawatan
hospital pakar swasta dengan jumlah tuntutan melebih RM240 juta